19. nov, 2021

Drammen turn gjør lykke i Hokksund

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 19. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no