19. nov, 2021

Blir det lastebilstreik - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 19. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no