19. nov, 2021

Lastebilstreik fra mandag?

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 19. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no