20. nov, 2021

Håndverksnytt fra Øvre Eiker

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 20. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no