22. nov, 2021

Maskinstasjon på Fiskum

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 22. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no