23. nov, 2021

Feil ukedagsangivelse

For en del av de siste oppslagene er det oppgitt feil ukedag. Datoene er riktige, men ukedagen er feil. Fra i dag av er vi i rute igjen. 23. november 1946 var en lørdag!