23. nov, 2021

Lærer Skolmen er bisatt

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 23. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no