23. nov, 2021

Apotekene må ha tomflasker

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 23, november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no