25. nov, 2021

Rasjoneringen på damestrømper og tekstiler

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 25. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no