26. nov, 2021

Adolf Sørlie er død

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 26. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no