26. nov, 2021

Minnesmerket over de falne i Nedre Eiker

Hentet fra avisen Friheten tirsdag 26. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no