3. jan, 2021

Politiet med ransaking og beslaglegging av litteratur på AP's kontor

Oppslaget er fra osloavisen Dagbladet 3. januar 1920 og dreier seg om ransaking og beslag av litteratur på Arbeiderpartiets kontor i Oslo.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no