6. jan, 2021

Skøiteløperen

Dette diktet av Magnus Brostrup Landstad sto på trykk i Kongsberg Dagblad 6. januar 1921.
Landstad bodde på Kronløkka i Fiskum mellom 1907 og 1917.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no