10. jan, 2021

Hvorledes staten vil møte arbeidslidigheten

Oppslaget er fra Kongsberg Tidende 10. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.