11. jan, 2021

Lagmannsretten til Kongsberg

Oppslager er hentet fra Kongsberg Dagblad 11. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no