16. jan, 2021

Premielisten fra kretsrennet

Hentet fra Laagendalsposten 16. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no