17. jan, 2021

Nytt arbeiderparti dannet

Hentet fra Kongsberg Dagblad 17, januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no