17. jan, 2021

Livsfarlige temperatursvingninger i Kongsberg

Notisen er hentet fra Kongsberg Tidende 17. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no