18. jan, 2021

Så kommer Sam Brown til Kongsberg også

Hentet fra Kongsberg Dagblad 18. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no