21. jan, 2021

Kalvesjuk ku selges

Hentet fra Kongsberg Dagblad 21. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no