22. jan, 2021

Damer medbringer haandarbeide

Hentet fra Kongsberg Dagblad 22. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no