22. jan, 2021

Avholdslaget på Kongsberg med basar

Hentet fra Kongsberg Dagblad 22. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no