23. jan, 2021

Etter skilsmissen i AP - del 2

En fortsettelse av bildet over.
Hentet fra Kongsberg Dagblad 23. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no