23. jan, 2021

Etter skilsmissen i AP

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Kongsberg Dagblad 23. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no