24. jan, 2021

Innbrudd i sportshytte

Hentet fra Kongsberg Dagblad 24. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no