26. jan, 2021

Hesteskyss i dalstrøka innafor

Hentet fra Kongsberg Dagblad 26. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no