29. jan, 2021

"Medisinsk" annonse

Hentet fra Kongsberg Dagblad 29. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no