31. jan, 2021

Dårlige skoleforhold i Øvre Eiker - del 2

Fortsettelse fra bildet over.
Hentet fra Kongsberg Tidende 31. januar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no