1. feb, 2021

Fylket kjøper foss på spesielle vilkår

Hentet fra Kongsberg Tidende 1. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no