1. feb, 2021

Så var det disse tesene igjen da... Buskerud Ap delt på midten

De såkalte "Moskvatesene" delte Arbeiderpartiet. Og å lese de forskjellige avisene sin omtale av dette er ganske interessant. Det er i hvert fall helt klart at avisene den gang var politiske organ eller skal vi si klakkører for sine eiere...
Det kom klart til syne i diverse saker, og krangelen og utskjellingen av hverandre er tidvis ganske fornøyelig lesing.

Hentet fra Kongsberg Dagblad 1. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no