2. feb, 2021

Det blir travkjøring under Kongsbergmarken

Hentet fra Kongsberg Dagblad 2. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no