3. feb, 2021

Kongsbergmarken

Hentet fra Kongsberg Dagblad 3. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no