4. feb, 2021

Bigami på Øvre Eiker

Hentet fra Kongsberg Tidende 4. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no