5. feb, 2021

Da vi holdt foredrag om hverandre

Hentet fra Kongsberg Tidende 5. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no