5. feb, 2021

Det samma kan det være

Hentet fra Kongsberg Dagblad 5. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no