7. feb, 2021

Slagsmål på skysstasjon

Hentet fra Kongsberg Dagblad 7. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no