8. feb, 2021

Fra bygd og by

Hentet fra Kongsberg Tidende 8. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no