9. feb, 2021

Lite å melde i dag - men ei skikkelig skrøne finnes...

Hsentet fra Ringerikes Blad 9. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.