10. feb, 2021

Helmer Aasen kjøper forretning i Oslo

Hentet fra Kongsberg Tidende 10. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no