10. feb, 2021

Smånytt

Det "lyses" til ekteskap mellom Harald Henriksen og Alma Kristine Larsen i Kongsberg Tidende 10. februar. 1921.
Alma Kristine Larsen var datter av Edvard Røkaas og hans første kone Arnoldine Sofie Arnesdatter. Hun var født 30. mars i 1889 og dette var hennes annet ekteskap. Hun giftet seg første gang 24. april i 1910. Da med en Andreas Larsen. Han var murer og født i Skotselv i 1857.
Harald Henriksen var født i Asker i 1881 og var var sønn av Henrik Halvorsen. Han døde i 1955 og ligger begravet på Haug kirkegård. Der ligger også Alma som døde i 1970.
Harald og Alma overtok Cappelens gate 5 på Haugen i Vestfossen etter svigerfaren Edvard Røkaas i 1949. Edvard Røkaas hadde kjøpt eiendommen i 1906.
Da Harald døde i 1955 overtok Arvid Henriksen eiendommen.
Arvid var Almas sønn fra et tidligere forhold.
Harald Henriksen og Alma Kristine ble viet av sorenskriveren i Eiker, Sigdal og Modum 26. februar.
(kilder; eget materiale, kirkebøker og heftet "Hvem bodde på Haugen" av Bent Ek.)

Notisen er hentet fra Kongsberg Tidende 10. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no