12. feb, 2021

Oslos melkekart - melkens vei til Oslo

Hentet fra Aftenpostens aftenutgave 12. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no