12. feb, 2021

Melkens vei fra Darbu til Oslo

Hentet fra Aftenpostens aftenutgave 12. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no