14. feb, 2021

Fredfoss innskrenker

Hentet fra Kongsberg Dagblad 14. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no