15. feb, 2021

Sam Brown til Kongsbergmarken

Hentet fra Kongsberg Dagblad 15. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no