16. feb, 2021

Rundtur på marken i 1878

Hentet fra Kongsberg Tidende 16. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no