16. feb, 2021

Negeren Sam's sydlandske selskap

Hentet fra Kongsberg Dagblad 16. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no