17. feb, 2021

Negeren Sam med fulle hus

Hentet fra Kongsberg Tidende 17. februar 1921.
Avisa finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no