18. feb, 2021

Sam Brown med fulle hus igjen

Hentet fra Kongsberg Dagblad 18. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no