18. feb, 2021

Hornsrud fikk så hatten passet

Hentet fra Ringerikes Blad 18. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no