18. feb, 2021

Uprovosert vold også i 1921

Hentet fra Laagendalsposten 18. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no